Snedker

Snedkeren arbejder med præcision og har kreativ sans

Hvis du vil være snedker, arbejder du typisk med fremstilling og montering af døre, vinduer, inventar og møbler.

Snedkerens arbejde med døre kan være at sætte en fabriksproduceret dør i - enten som indedør eller som hoveddør. Der er også mulighed for at være med til at designe og fremstille en dør med fyldinger i eksotiske træsorter, alt efter kundens ønsker. Måske er opgaven at tegne og bygge en trappe eller inventar til et køkken. Eller en ejendom skal have skiftet vinduer, som skal rettes til og monteres.

Arbejdet som snedker indebærer således et tæt samarbejde med andre håndværkere inden for bygge og anlæg.
Snedkeren har også kontakt med kunden, som har bestilt varen. Det kræver, at du er god til kundebetjening og har evner til at formidle, forklare og planlægge, hvordan opgaven skal løses.

Undervisningen
Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder både praktisk og kreativt i skolens værksteder. Du er selv med til at vælge projekter og områder, du finder interessante og spændende at arbejde med. Det kan være projekter, der indebærer tæt kontakt og samarbejde med elever i andre faggrupper.

Du opbygger kompetencer, der både er erhvervs- og studierettede.
Det giver dig mulighed for undervejs at vælge mellem flere specialer inden for uddannelsesretningen.
Specialerne er møbelsnedker, som arbejder med idé, design og fremstilling, for eksempel fra idé til færdig stol. Der bruges både hånd- og maskinværktøj, og der samarbejdes ofte med maskinsnedkeren.
Bygningssnedkerens arbejde ligger tæt på tømrerens, og for orgelbyggeren er det reparation og stemning af orgler, udføre arbejdstegninger, bygge nye orgler og restaurere gamle.

Der indgår både projektarbejde og kursusfag i undervisningen.

Udgangspunktet for alle projekter er, at de skal være relevante for den uddannelse, du har valgt, og at de har en kvalitet, som giver dig kompetence som håndværker.

Som eksempel på kursusfag kan nævnes

  • arbejdsmiljø
  • informationsteknologi
  • matematik
  • førstehjælp
  • brandbekæmpelse

Inden for bygge og anlæg vil du have mulighed for at gennemføre en håndværksuddannelse af en kvalitet, der er værdsat, også uden for landets grænser.


Få mere at vide på:
Københavns Tekniske Skole
Tæbyvej 65
2610 Rødovre
Tlf. 3586 3686
E-mail:
Gå til afdelingens hjemmeside

Københavns Tekniske Skole
Rebslagervej 11
2400 København NV
Tlf. 3586 3486
E-mail:
Gå til afdelingens hjemmesiden

Københavns Tekniske Skole
Fabriksparken 31
2600 Glostrup
Tlf. 3586 71 86
E-mail:
Gå til afdelingens hjemmeside


Bestil ansøgningsskema